Roboty budowlane zgodnie z harmonogramem.

Na budowie przedszkola przy ul. Narutowicza w Słubicach dobiegły końca prace związane z wykonaniem fundamentów.

 W ramach w/w prac wykonano:
- roboty ziemne, przygotowanie platformy roboczej pod wykonanie fundamentowania specjalnego
- fundamenty specjalne głębokie w postaci kolumn przemieszczeniowych
zbrojonych typu SDCØ400 w systemie Kellera w ilości 158 sztuk
- płytę żelbetową rusztu fundamentowego o grubości 25 cm wraz z wypełnieniem
- instalacje podposadzkową kanalizacji sanitarnej w części fundamentowej obiektu
Roboty zostały wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji przewidzianym na rok 2012.
Wykonawca przystąpił do robót murowych ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych części parterowej budynku przedszkola. Według informacji uzyskanej od kierownika budowy roboty murowe prowadzone będą sukcesywnie w sprzyjających warunkach atmosferycznych dla tego rodzaju robót z zachowaniem zasad technologii dla robót murowych.
Termin wykonania zadania inwestycyjnego 31.03.2014 r.