Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w obrębie 1 m. Słubice.

 

lp.

położenie

numer

działki

powierzchnia

cena

nieruchomości

netto

księga wieczysta

wadium

1

Słubice
ul. Wodna

697/33

0,0250 ha

30.000,00 zł

nr GW1S/00010615/2

5.000,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. W tytule przelewu lub wpłaty należy wskazać numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 1 lutego 2019 r. wymagana kwota została zaksięgowana na koncie urzędu.