Mamy jeszcze wolne miejsca w przedszkolach

28 maja 2018r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Słubice. Jest tam jeszcze miejsce dla 122 dzieci. Wnioski przyjmowane będą do 8 czerwca. Wyniki rekrutacji rodzice poznają 3 lipca.

Poszczególne placówki dysponują następującą liczbą wolnych miejsc. W Słubicach: Przedszkole Samorządowe nr 1 – 16, PS nr 2 – 10, PS nr 3 – 14, PS nr 4 – 17 i Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 – 1 miejsce. 13 dzieci będzie jeszcze można przyjąć do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach, 10 do oddziału przy Szkole Podstawowej w Golicach. Wolne miejsca są też w punktach przedszkolnych. 15 w Świecku, 8 w Golicach i 18 w Kunowicach.

Po pierwszym etapie rekrutacyjnym do przedszkoli przyjęto 138 dzieci. W drugim – będą brane po uwagę następujące kryteria, którym odpowiada określona liczba punktów.

* dziecko obojga rodziców pracujących/ studiujących w systemie dziennym/ uczących się systemie dziennym – 4 pkt

* dziecko rodzica pracującego/ studiującego w systemie dziennym/ uczącego się w systemie dziennym, samotnie wychowującego dziecko - 4 pkt

* dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu - 2 pkt

* dziecko obojga rodziców , rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Słubicach – 3 pkt

* dziecko rodzica rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Słubicach samotnie wychowującego dziecko – 3 pkt

* najbliższe położenie przedszkola, do którego ma być przyjęte dziecko względem jego miejsca zamieszkania - 2 pkt

* dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami) - 1 pkt

Szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.edukacja.slubice.pl w zakładce rekrutacja dzieci do przedszkoli samorządowych i kl. I szkół podstawowych.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji oraz funkcjonowania przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych udzielają dyrektorzy jednostek i dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty Jolanta Skręty, tel.95 737 20 52.