Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Mediator z OPS pomoże rozwiązać konflikt

- Od 1 lutego 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach uruchomi pilotażowy program zwiększający dostępność mediacji dla mieszkańców gminy w kwestiach, które budzą wiele emocji i niestety mogą trwać przez wiele lat - informuje kierowniczka OPS Monika Cichecki. - W dojściu do porozumienia może pomóc mediator, czyli profesjonalista będący osobą bezstronną i niezaangażowaną w konflikt. W związku z tym Ośrodek Pomocy Społecznej proponuje możliwość skorzystania z bezpłatnych: mediacji rodzinnych, mediacji sąsiedzkich, mediacji w edukacji, mediacji w postępowaniu karnym - dodaje.

Jak wyjaśnia M. Cichecki mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów w obecności osoby trzeciej, która pomaga we wzajemnej komunikacji stron i ułatwia dojście do porozumienia. Mediator nie osądza i nie wydaje wyroków - wspiera w komunikacji strony sporu bez ingerencji w efekt rozmów. - Należy wspomnieć, że w mediacji obie strony wygrywają, a co ważniejsze – to osoby zainteresowane, a nie sędzia decydują o sobie i rozwiązaniu problemu. Najważniejszym atutem polubownego załatwienia konfliktu, jest zadowolenie stron ze znalezienia rozwiązania - dodaje.

Jeżeli więc znajdujesz się w konflikcie z kimś z rodziny, sąsiadów, potrzebujesz pomocy w dojściu do porozumienia z kimś, z kim pozostajesz w kłótni, zależy Ci na rozwiązaniu sporu bez udziału instytucji zewnętrznych, chcesz porozmawiać z kimś w oparciu o zasady, zapewniające wam dobre i bezpieczne warunki rozmowy, zgłoś się do OPS.Z bezpłatnej pomocy mediatora mogą skorzystać mieszkańcy miasta i gminy Słubice, znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Bliższych informacji udziela OPS.

Autor: Beata Bielecka | 8 stycznia 2019

Wróć Drukuj

facebook google plus one