Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Informacja o podpisaniu umowy

PODPISANA ZOSTAŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ - POLSKO-NIEMIECKIE PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS UL. NARUTOWICZA W SŁUBICACH

W dniu 17 sierpnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach została podpisana z Przedsiębiorstwem Budowlanym MHM PAECH Spółka z o.o. z siedzibą w Międzychodzie umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn” Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Narutowicza w Słubicach.
W/w firma wybrana została w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego.
Ze strony Gminy Słubice umowę podpisał: Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słubice Rafała Dydaka, ze strony Wykonawcy umowę podpisał Prezes Zarządu Spółki Henryk Paech.
Wartość kontraktu wynosi 5.399.350,48 złotych
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 - wysokości dofinansowania 85% wartości inwestycji.
Termin zakończenia realizacji przedszkola 31.03.2014 r.
Zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje budowę przedszkola 7-oddziałowego wraz z infrastrukturą na działce przy ul. Narutowicza w Słubicach
Budynek przedszkola zaprojektowany jest jako jednokondygnacyjny. Obiekt zostanie wyposażony w instalacje wewnętrzne w zakresie pełnym przewidzianym dla tego typu inwestycji oraz niezbędne przyłącza do zewnętrznych sieci zasilających.
W budynku znajdować się będzie 7 sal do zajęć z dziećmi, sale wyposażone w indywidualne węzły sanitarne, sala widowiskowa z salką korekcyjną, gabinet lekarski, szatnie, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze kuchenno magazynowe.
Charakterystyka budynku:
- powierzchnia zabudowy -1686,85 m2
- powierzchnia użytkowa - 1389,40m2
- kubatura - 9934,50m3

W ramach zagospodarowania terenu wykonane zostaną chodniki, drogi wewnętrzne oraz parkingi z kostki brukowej, elementy małej architektury, plac zabaw dla dzieci oraz zieleń.
Po stronie niemieckiej w ramach w/w projektu zrealizowany zostanie remont przedszkola „Eurokita” we Frankfurcie n/O.
 

Autor: Paweł Misztak | 23 sierpnia 2012Zdjęcia do wiadomości:
Załączniki do pobrania:

Wróć Drukuj

facebook google plus one