Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Zaawansowanie robót na budowie przedszkola

REALIZACJA OBIEKTÓW W RAMACH PROJEKTU PN” EDUKACJA BEZ GRANIC – STWORZENIE POLSKO - NIEMIECKIEGO SYSTEMU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ” WESZŁA W FAZĘ ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

Budowa obiektu przedszkola przy ul. Narutowicza w Słubicach znajduje się aktualnie w fazie robót wykończeniowych
Obiekt zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z wykonawcą został przygotowany do prowadzenia robót wewnętrznych wykończeniowych w okresie zimowym - do obiektu została doprowadzona energia cieplna z miejskiego systemu grzewczego.
Zakres aktualnie prowadzonych robót obejmuje:
- wykonanie okładzin ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi pomieszczeń sanitariatów
oraz zaplecza technologicznego: kuchnia, magazyny, pomieszczenia gospodarcze
- wykonanie stropu podwieszanego
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych: ciągi komunikacyjne, zaplecze kuchenne,
sanitariaty
- wyposażenie sanitariatów tzw. „biały montaż”
- roboty przygotowawcze do robót malarskich
W miesiącu lutym 2014 r planowane są prace:
- malowanie ścian i sufitów wg. projektu wystroju wnętrz
- układanie posadzek z płytek ceramicznych oraz wykładzin w salach do prowadzenia zajęć
- montaż urządzeń wyposażenia kuchni oraz zaplecza magazynowego
- prace porządkowe
- zagospodarowanie i wyposażenie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych w meble,
zabawki, urządzenia dydaktyczne

W dniu 13 stycznia 2014 r. został podpisany przez Burmistrza Słubic z Instytucją Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, aneks dotyczący dodatkowego dofinansowania projektu „Edukacja bez granic”
W ramach uzyskanego dodatkowego dofinansowania z Unii Europejskiej za sumę 913 tysięcy złotych zostaną wykonane w ramach zagospodarowania terenu n/w prace
- dodatkowy parking na 19 miejsc postojowych od strony ulicy Narutowicza usprawniający
dowóz dzieci do przedszkola
- utwardzenie terenu – wykonanie nawierzchni drogi łączącej ulicę Narutowicza z ulicą
Strzelecką (droga wzdłuż istniejących garaży - informacja graficzna na załączonym planie)
- dodatkowy plac zabaw wyposażony w nowoczesne urządzenia zabawowe oraz
wyposażony w urządzenia do zajęć dydaktycznych.
- wykonanie ekranów osłonowych od strony garaży, zieleń oraz dodatkowe oświetlenie
lampami solarnymi.
Termin wykonanie robót dodatkowych objętych dofinansowaniem planowany jest na dzień 31.05.2014 r.

W dniu 20 stycznia 2014 r na zaproszenia Beneficjenta Wiodącego projektu „Edukacja bez granic” budowę przedszkola przy ul. Narutowicza odwiedziła delegacja Partnera projektu Miasta Frankfurtu nad Odrą.
Realizowana w ramach projektu „Edukacja bez granic” modernizacja poddasza w przedszkolu Eurokita we Frankfurcie nad Odrą dobiega końca. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z harmonogramem planowany jest na miesiąc luty 2014 r.
 

Autor: Krzysztof Rogoziński | 24 stycznia 2014Zdjęcia do wiadomości:
Załączniki do pobrania:

Wróć Drukuj

facebook google plus one